رئیس سازمان بسیج مستضعفین :

شکل گیری مقاومت اسلامی در منطقه و مقاومت در آفریقا و سایر نقاط جهان نتیجه شکل گیری انقلاب اسلامی است

رئیس بسیج مستضعفین گفت: امروز تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی را در جای جای جهان مشاهده می کنید که نمونه آن مقاومت اسلامی در فلسطین، لبنان، عراق، سوریه و ... است؛ نمونه آن شکل گیری نهضت مقاومت در آفریقا و سایر نقاط جهان است.
شکل گیری مقاومت اسلامی در منطقه و مقاومت در آفریقا و سایر نقاط جهان نتیجه شکل گیری انقلاب اسلامی است
1402/11/17 - 13:24
تاریخ و ساعت خبر:
189844
کد خبر:
به گزارش خبرگزاری زنان ایران - سیستان و بلوچستان، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع علما و طلاب حوزه های علمیه استان سیستان و بلوچستان، گفت: پیروزی رنسانس و انقلاب صنعتی در اروپا با شعار کنار زدن وحی از جانب خداوند و تکیه بر انسان اتفاقی بود که سرآغاز اتفاقات بزرگی در تاریخ بشریت است و وضع کنونی دنیا نیز به واسطه همین تفکر پوچ بوجود آمده است؛ تفکر صهیونیستی غرب از همین اتفاق بوجود آمد؛ امروز ماشین کشتار غربی اسرائیل سندی گویا برای انحطاط این تفکر مریض است.
وی افزود: شاید صدها میلیون کشته عدد کمی برای بیان جنایتی باشد که تفکر غرب صهیونیستی برخواسته از تفکرات پوشالی رنسانس بر سر مسلمین آورد. رنسانس بسیار اتفاق مهمی در تاریخ بشریت است که باعث انحطاط بشر گردید؛ برای رخ دادن رنسانس ابتدا کتاب های مسلمانان ترجمه و مورد بررسی قرار گرفت و درست در زمانی که آگاهی به وجود آمد یهود این مسیر را منحرف و به سمت دلخواه خود منتهی نمود. و این رنسانس بود که سرآغاز به سمت تاریکی رفتن جهان بود ؛ همانگونه که انقلاب اسلامی ایران سرآغاز اتفاقات بزرگ در تاریخ بشریت و موجب نجات بشر شد.
وی افزود: امروز تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی را در جای جای جهان مشاهده می کنید که نمونه آن مقاومت اسلامی در فلسطین، لبنان، عراق، سوریه و ... است؛ نمونه آن شکل گیری نهضت مقاومت در آفریقا و سایر نقاط جهان است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: انقلاب اسلامی سرآغاز تحول بزرگ در تاریخ بشریت است که برای درک بهتر چنین واقعه ای باید سال ها مطالعه، بحث و تبادل نظر صورت گیرد. یکی از مهم ترین ویژگی های حکومت استبدادی، موروثی بودن آن است؛ انقلاب اسلامی توانست حکومت موروثی شاهنشاهی را در ایران به طور کل کنار بزند؛ این دستاورد مهم می تواند بزرگی و حقانیت انقلاب اسلامی را به رخ جهان بکشد.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی نمونه ای جدید از مردم سالاری دینی است که بر خلاف مکاتب پوشالی غرب ارتباط با وحی و خداوند را سر لوحه تفکر خود دارد؛ ما تا زمانی که با همین تفکر ادامه دهیم قطعا موفق هستیم و هر زمان که از آن فاصله گرفتیم با مشکل روبرو شدیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: آقا زادگی، اشراف گرایی، اختلاس، دزدی و سایر تفکرات پوچ غربی ربطی با انقلاب اسلامی ندارند؛ مترقی ترین نظام سیاسی در کل عالم نظام جمهوری اسلامی است که مبتنی بر تفکر رابطه بین امام و امت است.
سلیمانی تاکید کرد: یکی از دستاوردهای مهم دیگر انقلاب اسلامی تغییر ماهیت قدرت در جهان بود؛ آمریکایی ها پس از جنگ جهانی دوم و با ترسی که به واسطه بمب های هسته ای در جهان بوجود آوردند در دل مردم جهان این هراس را گذاشتند که کسی جرات مواجهه با آمریکا را نداشته باشد.
وی افزود: این انقلاب اسلامی بود که توانست در مواجهه با آمریکا این ترس را از بین ببرد و هیمنه آنان را نابود کند؛ امام راحل توانست هندسه قدرت در جهان را تغییر داده و انتقال قدرت از غرب به شرق را رقم بزند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: روسیه و چین قدرت مواجهه تمدنی و نرم با غرب را ندارند؛ این انقلاب اسلامی که می تواند تغییر موازنه قدرت به سمت شرق را با محوریت ایران قوی رقم بزند. علت دشمنی و مواجهه همه جانبه آنان با ایران اسلامی همین است.
انتهای پیام/*


از سیستان و بلوچستان : سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع علما و طلاب حوزه های علمیه استان سیستان و بلوچستان، گفت: پیروزی رنسانس و انقلاب صنعتی در اروپا با شعار کنار زدن وحی از جانب خداوند و تکیه بر انسان اتفاقی بود که سرآغاز اتفاقات بزرگی در تاریخ بشریت است و وضع کنونی دنیا نیز به واسطه همین تفکر پوچ بوجود آمده است؛ تفکر صهیونیستی غرب از همین اتفاق بوجود آمد؛ امروز ماشین کشتار غربی اسرائیل سندی گویا برای انحطاط این تفکر مریض است.
وی افزود: شاید صدها میلیون کشته عدد کمی برای بیان جنایتی باشد که تفکر غرب صهیونیستی برخواسته از تفکرات پوشالی رنسانس بر سر مسلمین آورد. رنسانس بسیار اتفاق مهمی در تاریخ بشریت است که باعث انحطاط بشر گردید؛ برای رخ دادن رنسانس ابتدا کتاب های مسلمانان ترجمه و مورد بررسی قرار گرفت و درست در زمانی که آگاهی به وجود آمد یهود این مسیر را منحرف و به سمت دلخواه خود منتهی نمود. و این رنسانس بود که سرآغاز به سمت تاریکی رفتن جهان بود ؛ همانگونه که انقلاب اسلامی ایران سرآغاز اتفاقات بزرگ در تاریخ بشریت و موجب نجات بشر شد.
وی افزود: امروز تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی را در جای جای جهان مشاهده می کنید که نمونه آن مقاومت اسلامی در فلسطین، لبنان، عراق، سوریه و ... است؛ نمونه آن شکل گیری نهضت مقاومت در آفریقا و سایر نقاط جهان است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: انقلاب اسلامی سرآغاز تحول بزرگ در تاریخ بشریت است که برای درک بهتر چنین واقعه ای باید سال ها مطالعه، بحث و تبادل نظر صورت گیرد. یکی از مهم ترین ویژگی های حکومت استبدادی، موروثی بودن آن است؛ انقلاب اسلامی توانست حکومت موروثی شاهنشاهی را در ایران به طور کل کنار بزند؛ این دستاورد مهم می تواند بزرگی و حقانیت انقلاب اسلامی را به رخ جهان بکشد.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی نمونه ای جدید از مردم سالاری دینی است که بر خلاف مکاتب پوشالی غرب ارتباط با وحی و خداوند را سر لوحه تفکر خود دارد؛ ما تا زمانی که با همین تفکر ادامه دهیم قطعا موفق هستیم و هر زمان که از آن فاصله گرفتیم با مشکل روبرو شدیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: آقا زادگی، اشراف گرایی، اختلاس، دزدی و سایر تفکرات پوچ غربی ربطی با انقلاب اسلامی ندارند؛ مترقی ترین نظام سیاسی در کل عالم نظام جمهوری اسلامی است که مبتنی بر تفکر رابطه بین امام و امت است.
سلیمانی تاکید کرد: یکی از دستاوردهای مهم دیگر انقلاب اسلامی تغییر ماهیت قدرت در جهان بود؛ آمریکایی ها پس از جنگ جهانی دوم و با ترسی که به واسطه بمب های هسته ای در جهان بوجود آوردند در دل مردم جهان این هراس را گذاشتند که کسی جرات مواجهه با آمریکا را نداشته باشد.
وی افزود: این انقلاب اسلامی بود که توانست در مواجهه با آمریکا این ترس را از بین ببرد و هیمنه آنان را نابود کند؛ امام راحل توانست هندسه قدرت در جهان را تغییر داده و انتقال قدرت از غرب به شرق را رقم بزند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: روسیه و چین قدرت مواجهه تمدنی و نرم با غرب را ندارند؛ این انقلاب اسلامی که می تواند تغییر موازنه قدرت به سمت شرق را با محوریت ایران قوی رقم بزند. علت دشمنی و مواجهه همه جانبه آنان با ایران اسلامی همین است.
انتهای پیام/ *

بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب ها:
رئیس بسیج مستضعفین، غلامرضا سلیمانی ، انقلاب اسلامی ،
ارسال نظر
مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرتان لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
3- نظرات بعد از بررسی و کنترل عدم مغایرت با موارد ذکر شده تایید و منتشر خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
استان ها
V
آرشیو