برای تقرب به ساحت مقدس امام زمان(عج) چه کنیم؟
آیت‌الله ناصری(ره) معتقد است انسان برای رسیدن به قرب الهی و دیدن امام زمان(ع) باید یکسری موارد را رعایت کند تا حجاب‌ها برای او کنار زده شود.