۵ نکته برای سازماندهی زمان خود هنگام استفاده از گوشی
باتوجه به این که فضای مجازی و استفاده از گوشی در سال‌های اخیر به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده، یک گزارش تازه توصیه‌هایی را برای تنظیم زمان هنگام استفاده از آن ارائه کرده است.