فیلم | عزاداری مردم فریدون شهر در عزای شهادت سیدالشهدای خدمت
فیلم زیر عزاداری مردم فریدون شهر اصفهان را در غم شهادت رئیس جمهور شهیدشان حضرت آیت الله رئیسی نشان می دهد .