نقش وراثت و  تعلیم زن در تربیت فرزند بر هیچ دانشمند و عالمی پوشیده نیست
آیت الله عبادی با اشاره به آیه ی ۳۵ سوره مبارکه آل عمران ، گفت : خدای متعال پرورش انسان را به زن واگذار کرده است؛ زن در مالکیت اسلام جایگاه ویژه دارد.