اجتماع بزرگ امام رضایی ها در سوگ خادم الرضا و یارانش
مردم ولایتمدار و امام رضایی زاهدان اعم از شیعه و سنی به سوگ رئیس جمهور شهید و همراهانش نشستند مراسم در مسجد جامع زاهدان با حضور خیل عظیمی از مردم داغدار شیعه و سنی و مسئولین زاهدان برگزار گردید .