حوزه زنان و خانواده امری مهم برای شهید آیت الله رئیسی بود
مدیر کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: رییس جمهور شهید در خصوص حوزه زنان و خانواده بسیار گفت‌وگو و به تمامی نظرات توجه کرد و خواستار ارتقای این حوزه بودند.