چرا دانشگاه‌های آمریکا علیه سیاست‌های این کشور به پا خواست؟
داخل آمریکا نیز دانشجویان و افکارعمومی معترض با اتهام هایی مانند یهودستیزی سرکوب می شوند. در حوزه تسلیحاتی نیز بمب هایی که آمریکایی ها به صهیونیست ها می دهند بر سر مردم فلسطین آوار می شود. اخیرا رسانه های غربی از تحویل محموله جدیدی به اسرائیل خبر داده اند که در آن بمب های 2000 پوندی که می تواند چند ساختمان را با خاک یکسان کند در بین این تجهیزات نظام دیده می شود.