طوفان الاقصی ، هیمنه پوشالی و شکست ناپذیر بودن ارتش صهیون را در هم پیچید / روز قدس امسال پاسخ به ندای وجدان بیدار بشریت است
استاد حوزه ودانشگاه و عضو جمعیت دفاع از مردم فلسطین گفت: روز قدس امسال با توجه به شرایط فعلی محاصره و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و همگرایی با فلسطین در سطح جهانی از اهمیت بسیار ویژه¬ برخوردار بوده و نقش تعیین¬کننده¬ای در بهبود شرایط فعلی و شکستن محاصره و توقف کشتار زنان و کودکان بی¬گناه در فلسطین اشغالی دارد.