برگزاری مرحله یک چهارم نهایی رویداد رسانه ایی قرآنی
مسابقات مرحله یک چهارم نهایی رویداد رسانه‌ای و قرآنی مسطورا در شهر الوند استان قزوین برگزار شد .