روایتی خواهرانه از شهید حیدر عبدوس
خواهر شهید حیدر عبدوس گفت: سبک زندگی شهدا در جامعه امروز به‌ویژه برای نسل نوجوان و جوان باید تبیین شود.