مدیریت خانواده در سیره رضوی
در سیره رضوی، داشتن برنامه و مدیریت صحیح موجب قرار گرفتن خانواده‌ها در مسیر انسجام می گردد. به همین دلیل، با درس گرفتن از آموزه های نظری و عملی در سیره ائمه و اهل بیت می‌توان تا حدودی آینده‌ی سعادتمند فردی و رسیدن به خانواده متعالی را تضمین کرد.