فرهنگ سازی مهم ترین راهکار افزایش جمعیت / رسانه ها بازوی توانمند مسئله فرزندآوری و جوانی جمعیت باشند /
مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در جهت رشد جمعیت در کشور گفت: اصحاب رسانه باید به عنوان یک بازوی توانمند در مساله مهم و حیاتی‌ فرزند آوری و جوانی جمعیت نقش محوری و تاثیرگذاری دارند.