سواستفاده تازه برخی اتباع از خانواده‌های فقیر ایرانی
رییس سازمان ملی مهاجرت از تدوین فرآیندهای لازم برای تشخیص و شناسایی هویت مشکوک‌التابعین خبر داد.