رشد ١٢درصدی کتاب کودکان و نوجوانان
بازار نشر ایران در آبان امسال، افزایش ۴۸ درصدی چاپ کتاب‌های کودک و نوجوان را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تجربه کرد.