حضور زنان در مجلس شورای اسلامی کم رنگ شده یا پررنگ؟/ظرفیت حضور زنان در جایگاه های سیاسی چگونه است؟
زنان در مجلس دو وظیفه عام و خاص دارند. وظیفه عام آنان مربوط به بخش نمایندگی آنان می شود که باید با توجه به وعده هایی که در انتخابات دادند بتوانند عملکرد مطلوبی از خود ارائه دهند تا مردمی که به آنان رای دادند دوباره برای رای دادن به آنان مشتاق باشند. از سوی دیگر در حوزه مسئله زنان در جامعه، بانوان نماینده می توانند در جهت رسیدگی به امور زنان و خانواده با طرح های مناسب روند پیشرفت این حوزه را فراهم کنند.