نشست هم اندیشی مسئولین سازندگی حوزه های مقاومت بسیج برگزار شد
نشست هم اندیشی مسئولین سازندگی حوزه های مقاومت بسیج در آستانه هفته بسیج سازندگی با حضور بانوان مسئول در این قشر برگزار شد .