افتخارآفرینی جهانی بانوی سمنانی در رشته کاراته
مدیر روابط‌عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با کسب درجه جهانی داوری در رشته کاراته موفق به افتخارآفرینی دیگری برای بانوان و کارکنان جهاد کشاورزی این استان شد.