زندگی نمایشی بلاگرها یکی از عوامل اختلاف بین زوجین است
مشاور خانواده گفت: زندگی نمایشی بلاگرها یکی از عوامل اختلاف بین زوجین شده است.