شاعر ادبیات پایداری: عاشق مردم رنجدیده فلسطین هستم / سکوت در برابر   جنایات اسرائیل خود جنایتی بزرگ است
نیره جهانشاهی دبیر بازنشسته ادبیات که از سال 93 شعر گفتن را آغاز کرد اینبار از قدس و مردم مقاوم غزه سرود.