ساختمان جدید مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان زن در ارومیه افتتاح شد
ساختمان جدید مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان زن با حضور سردار اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور روز شنبه در ارومیه افتتاح شد