دولت سیزدهم روحیه امید را زنده کرد
حجت‌الاسلام رضایی گفت: سوره زمر آیه ۵۳ امیدبخش ترین آیه قرآن است که خداوند در این آیه می فرماید، از رحمت خدا هیچ گاه ناامید نشوید.