چند رسانه ای
آخرین اخبار
اخبار پر بحث
08:46 - 1400/07/03
پیشکسوت جنگ تحمیلی در اصفهان:
پیشکسوت جنگ تحمیلی در اصفهان با بیان اینکه رشادت های اصفهانی ها در طول دوران جنگ تحمیلی بی نظیر بود، گفت: نسبت به تناسب جمعیت، اصفهان بیشترین شهید را دارد و کوچه و خیابانی نیست که نام شهیدی بر آن نباشد، از این رو امروز استاندار اصفهان، نماینده‌ها و اعضای شورای شهر بدانند این شهدا از ما انتظار دارند و روحشان شاهد و ناظر بر اعمالشان است و مبادا در مقابل آنها در روز قیامت شرمنده باشیم.
اخبار برگزیده