چند رسانه ای
آخرین اخبار
اخبار پر بحث
09:04 - 1401/09/10
پرستاری به حق یک شغل و یک حرفه هست و نیست، شغل هست چون فرد مدارج علمی طی کره و زیر نظر یکی از وزارت‌های حکومتی برای تامین زندگی مشغول می‌شود ولی شغل نیست چون با عشق، مودت، نوع‌دوستی عجین شده است و در کمتر حرفه، کسب و کاری می‌توان چنین ممزوج شدن کار با روح و روان را شاهد بود.
اخبار برگزیده